Om klubben

Trondhjems Roklub ble stiftet i 1887, og oppløst igjen i 1901. Ro-aktiviteten i klubben ble startet opp igjen i 1925 etter at NTHI-Roing opphørte. Skansen Roklub, Damernes Roklub og Trondhjems Kvinnelige Roklub ble på begynnelsen av syttitallet slått sammen til det som i dag er Trondhjems Roklub. De første årene ble det kun rodd på Kanalen og i Nidelva fra vårt klubbhus på Skansen. Siden slutten av syttitallet har den største aktiviteten vært på Jonsvatnet.

 

På Skansen eier roklubben lokaler som leies ut til Redningsselskapet.