Drikkevannskilde

Drikkevannskilde


Jonsvatnet er Trondheim kommunes hovedvannskilde og det er derfor strenge restriksjoner på bruk av området. 


Roklubben har tillatelse til å ro på  Jonsvatnet , men spesielle restriksjoner gjelder, bl.a.:

- Det er ikke lov å bade i Jonsvatnet

- Det er ikke lov å arrangere regatta

- Det er ikke lov med aktivitet som kan  utgjøre fare for forurensning av vannkilden med olje eller kjemikalier


Ved forurensning eller fare for forurensning skal Trondheim bydrift kontaktes på telefon: 911 12 316


https://www.trondheim.kommune.no/content/1117713550/Jonsvatnet